Kamrater som inte finns med oss längre

Jun Okamoto
Jun Okamoto
2012
Jan Linderholm
Jan Linderholm
2015
Åke Elgebrant
Åke Elgebrant
2015
Hans Lindsjöö
Hans Lindsjöö
2016
Bert Berg
Bert Berg
2018
Ulf Öhlin
Ulf Öhlin
2018
Hans Säfström
Hans Säfström
2021
Bruno Riblom
Bruno Riblom
2022
Harry Gustafsson
Harry Gustafsson
2023