Kontaktpersoner

Kontaktperson Ansvarsområde
Klas Östmar Kontaktperson TELE grabbarna
Stig Hasselgren Kontaktperson Philips/ARLANDA
Gunnar Engstrand Kontaktperson webbsidan

Blecktornskällaren, Ringvägen 147, 116 61 Stockholm, Tel 08-641 09 78