Bilder från livet i kv. AEOLUS - inskickade av Sören Johansson

Datum Mapp Beskrivning
Bilder Bilder från 1947 (14 st.)
Bilder Bilder från 1963 (4 st.)
Bilder Bilder från 1974 (5 st.)
Bilder Bilder från 1980 (13 st.)
Bilder Bilder från Arlanda (telegram) (4 st.)
Bilder Bilder från 1950 bl.a. Dalarö fest (22 st.)
Bilder Bilder från trådsal (3 st.)
Bilder Bilder från Fest hos Rune Lingbert (1 st.)
Bilder Bilder från Fototelegrafen (8 st.)
Bilder Bilder från Invigningen av ATESTO (1 st.)
Bilder Bilder från när Lundgren i förrådet slutar (4 st.)
Bilder Bilder från Läggesta (4 st.)
Bilder Bilder på tekniker (26 st.)
Bilder Bilder på Stockholms Telegrafstation (1 st.)
Bilder Bilder från Telegraminlämningen Skeppsbron 2 (5 st.)
Bilder Bilder från ATESTO maskinsalen (5 st.)
Bilder Bilder från Kontrollrummet ATESTO (4 st.)
Bilder Bilder från Tjänsteexpeditionen (6 st.)
Bilder Bilder från Telegraffest (6 st.)
Bilder Bilder från Telegramrummet (8 st.)
Bilder Bilder från Telex 01 (6 st.)
Bilder Bilder på teknik i kv. AEOLUS (23 st.)
Bilder Bilder från TST:s pensionering (9 st.)
Bilder Bild på vakten i Slottsbacken 8 (1 st.)